Tipuri istorice de viziune asupra lumii: mit, Filozofie mitologică de viziune asupra lumii, Naștere vedere slabă la o femeie în travaliu


S-a sugerat ca în pagina Geneza să fie inclus conținutul acestei pagini sau secțiuni. Facerea lumii. La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Geneza Ioan 1. Pământul era pustiu și gol; peste fața adâncului de ape era întuneric, și Duhul lui Dumnezeu Se mișca pe deasupra apelor. Geneza Ps Dumnezeu a văzut că lumina era bună; și Dumnezeu a despărțit lumina de întuneric.

Geneza 5.

tipuri istorice de viziune asupra lumii: mit carotenul îmbunătățește vederea

Dumnezeu a numit lumina zi, iar întunericul l-a numit noapte. Astfel, a fost o seară, și apoi a fost o dimineață: aceasta a fost ziua întâi. Și Dumnezeu a făcut întinderea, și ea a despărțit apele care sunt dedesubtul întinderii de apele care sunt deasupra întinderii. Și așa a fost.

Care este viziunea asupra lumii. Tipurile și formele sale - Viziune mitologică asupra lumii

Geneza Prov 8. Dumnezeu a numit întinderea cer. Astfel, a fost o seară, și apoi a fost o dimineață: aceasta a fost ziua a doua. Geneza Pământul.

Tipuri istorice de viziune asupra lumii: mit - Mitul creației

Geneza Iov Dumnezeu a numit uscatul pământ, iar grămada de ape a numit-o mări. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. Geneza Geneza Evr 6. Pământul a dat verdeață, iarbă cu sămânță după soiul ei și pomi care fac rod și care își au sămânța în ei, după soiul lor.

Astfel, a fost o seară, și apoi a fost o dimineață: aceasta a fost ziua a treia. Geneza Soarele, luna și stelele. Dumnezeu a făcut cei doi mari luminători, și anume: luminătorul cel mai mare ca să stăpânească ziua, și luminătorul cel mai mic ca să stăpânească noaptea; a făcut și stelele.

2. Specificitatea asimilării filosofice a realității.

Dumnezeu i-a așezat în întinderea cerului ca să lumineze pământul, Geneza Geneza Ier Astfel, a fost o seară, și apoi a fost o dimineață: aceasta a fost ziua a patra. Geneza Viețuitoarele mării. Dumnezeu a făcut peștii cei mari și toate viețuitoarele care se mișcă și de care mișună apele, după soiurile lor; a făcut și orice pasăre înaripată după soiul ei.

Dumnezeu a văzut că erau bune. Geneza Gen 6. Astfel a fost o seară, și apoi a fost o dimineață: aceasta a fost ziua a cincea. Geneza Viețuitoarele pământului. Dumnezeu a făcut fiarele pământului după soiul lor, vitele după soiul lor și toate târâtoarele pământului după soiul lor. Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut.

Geneza 1Cor Geneza Gen 9. Iar tuturor fiarelor pământului, tuturor păsărilor cerului și tuturor vietăților care se mișcă pe pământ, care au în ele o suflare de viață, le-am dat ca hrană toată iarba verde. Dumnezeu S-a uitat la tot ce făcuse; și iată că erau foarte bune.

Astfel, a fost o seară, și apoi a fost o dimineață: aceasta a fost ziua a șasea. Geneza Facerea omului. Iată istoria cerurilor și a pământului, când au fost făcute. Geneza Gen 1. În ziua când a făcut Domnul Dumnezeu un pământ și ceruri, nu era încă pe pământ niciun copăcel de câmp și nicio iarbă de pe câmp nu încolțea încă: fiindcă Domnul Dumnezeu nu dăduse încă ploaie pe pământ și nu era niciun om ca să lucreze pământul.

tipuri istorice de viziune asupra lumii: mit cum să vindeci vederea cu exerciții fizice

Ci un abur se ridica ochiul doare și vederea a căzut pe pământ și uda toată fața pământului. Geneza 7. Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viață, și omul s-a făcut astfel un suflet viu. Geneza Gen 3. Religiei Egiptului antic nu îi este proprie o antropogonie clară, dar cel mai vechi sistem religios din Egipt, cel Memfitic, vorbește de creație ca efect al unei puteri creatoare, al gândirii, al cuvântului unui singur zeu — Ptah.

Acesta a născut inițial un gând, după care l-a pronunțat, acesta fiind întâiul act de creație — în această mitologie, creația originală are la bază procese psihologice superioare: gândirea și limbajul. Tot în contextul mitologiei egiptene, mai precis, în reprezentările artistice ale acestora, o altă tradiție egipteană afirmă că oamenii s-au născut din lacrimile unui zeu îndurerat de pierderea ochiului său.

Mitul principal[ modificare modificare sursă ] Zeul egiptean al soarelui, Amon Racreatorul lumii, în majoritatea variantelor miturilor În mitologia egipteanăla începuturile lumii exista doar o mare întunecată care plutea peste tot.

Ea era cufundată în tăcere, era lipsită de orice sunet sau de vreun clipocit, și se spune că era corpul zeului primordial Nunzeul oceanului. Într-o zi însă, din adâncimile acvatice s-a ridicat un munte la suprafață, iar pe vârful lui s-a născut zeul soare, Atum Ra.

Acest zeu avea înfățișarea unui om, a unui bărbat și deținea o energie universală prin care putea să ce îmbunătățește vederea alimentelor toți zeii viitori și toate forțele pământului. Atum îi naște pe Shuo divinitate masculină, și pe Tefnuto divinitate feminină. După unele legende, se spune că pe cei doi i-a scos din gât: tușind l-a creat pe Shu și scuipând a adus-o pe Tefnut.

Viziune mitologică asupra lumii. Care este viziunea asupra lumii. Tipurile și formele sale Ce este fericirea umană? Tipurile și formele sale Acestea sunt problemele de viziune asupra lumii și principalele probleme. Vizualizați lumea un sistem mai mult sau mai puțin holistic de evaluări și opinii ale oamenilor cu privire la: lumea; scopul și sensul vieții; mijloace de realizare a obiectivelor vieții; esența relațiilor umane.

Acest mit este întărit și de faptul că "shu" înseamnă "aer", "vid", iar "tefnut", "umezeală", "ploaie". Acești doi zei gemeni, născuți de Amonau devenit amanți și au adus pe lume pe zeița ceruluiNutși pe zeul pământuluiGeb. Imediat ce acești doi zei s-au născut au fost despărțiți de Shucare a ridicat-o pe Nut cu brațele.

Astfel își explică egiptenii faptul că cerul se află deasupra, iar pământul dedesubt, iar aerul, "shu", între cer și pământ. Alte mituri[ modificare modificare sursă ] O altă legendă egipteană relatează altfel crearea lumii.

tipuri istorice de viziune asupra lumii: mit miopia tratamiento gotas

Ea spune că imediat ce muntele a răsărit din apă, pe vârful lui a înflorit o uriașă floare de lotus. Atum se afla în inima florii, sub aspectul unui prunc strălucitor. Seara, floarea se închidea, ascunzând în ea copilul, iar dimineața se deschidea din nou. În această legendă, din gura lui Atum au țâșnit zeii, iar din ochii lui, oamenii. În limba egipteană, "om" și "lacrimă" se pronunță la fel. La Memphis apare o altă legendă despre originea lumii. Din oceanul Nun răsare un tipuri istorice de viziune asupra lumii: mit și apare înțeleptul zeu Ptah.

Acesta începe să rostească numele fiecărei ființe și al fiecărui zeu, oferindu-le odată cu el și viață.

Apoi Ptah creează primele temple și orașe, fabrică pâine și o oferă oamenilor. Un alt mit îl menționează pe zeul Thotzeu al înțelepciunii, drept primul organizator al lumii.

Pe insula născută ca urmare a cutremului apelor lui Nuapar opt zei care iau înfățișarea unor broaște și șerpi.

The Science of Personality

Ei creează soarele dintr-un ou pe care Thotzeul cu cap de ibis, îl duce în vârful muntelui. Îndeplinindu-și datoria, cei opt zei metoda de corectare a vederii retrag, iar Thot începe construirea templului în onoarea zeului soarelui, Rachiar pe locul unde oul a eclozat.

Din cojile giganticului ou, el vitamina pentru miopie pentru ochi să construiască prima capitală a Egiptului. Mitologia fino-ugrică[ modificare modificare sursă ] Mitologia fino-ugrică face referință la mitul creației al popoarelor maghiare, estone și finlandeze, printre altele. Se vede haosul primordial sub forma unui ocean imens. Num este primul zeu care a apărut din acest haos, fiind cel care a creat lumea.

Doar Pasărea Iguru reușește să îndeplinească porunca zeului. Din puținul pământ căpătat, Num creează lumea sub forma unei insule. Când își termină creația, un bătrân misterios i se arată și îi cere voie să se odihnească pe insula lui.

Num acceptă însă când se întoarce după un timp îl găsește pe bătrân gata să nimicească creația. Supărat, zeul îl gonește, dar bătrânul cere în schimb atâta pământ cât să poată prinde în vârful toiagului. Num acceptă, căzând astfel în capcană. Bătrânul misterios atinge cu vârful toiagului pământul, făcând să apară dintr-odată o crăpătură, apoi dispare în ea zicând că de acum va sta în acel loc și de acolo îi va răpi pe oameni.

Astfel acea ființă cu chip de om se dovedește a fi de fapt spiritul rău care instaurează pe pământ moartea. Numuimit, își recunoaște greșeala, deoarece crezuse că bătrânul voia să se instaleze pe pământ, nu vindecă-ți singur vederea el.

Acest mit reflectă motivul înșelăciunii specific genezei lumii, înșelăciune în urma căreia pe pământ se instaurează răul, necazurile, moartea. Articol principal: Mitologia greacă. Hesiodîn lucrarea sa Teogoniadescrie etapele genezei lumii în mitologia greacă. Chaos este prima divinitate care a apărut, nu se știe de unde și cum, și care reprezintă o personificare a haosului primordial, dinaintea genezei și a instaurări ordinii.

Mitologia greacă

Chaos a dat naștere zeiței pământului, Gaia Geeazeului lumii subterane Tartarzeului iubirii, Eroszeiței nopții, Nyx și zeului întunericului Erebus. Fără contribuția nici unui element masculin, Gaia a născut pe Uranuszeul cerului înstelat, echivalentul ei, cel care o va acoperi. Din uniunea lui Uranus și Gaia s-au născut titanii și titanideleadică zeii ce aparțin primelor generații divine.

În urma relațiilor între acești titani s-au născut zeii generației olimpiene, cei mai importanți zei ai panteonului grec. Crescând, Cronos a vrut să-și înlăture tatăl de la tron și a reușit, datorită mamei sale și a soției lui, Rhea.

Viziunea mondială și tipurile acesteia - Filozofie - 2020

Cronos s-a temut însă că ar putea fi detronat de ei, la fel cum a făcut și el cu Uranus, de aceea își devorează copiii pentru a scăpa de pericol.

Rhea reușește însă să îl ascundă pe ultimul născut, Zeuscare devenind matur își biruie tatăl și își eliberează frații, apoi poartă lungi și epuizante lupte contra titanilor, ieșind învingător.

ZeusHades și Poseidon își împart marea împărăție a lumii trăgând la sorți, astfel încât Zeus capătă tărâmul cerurilor de pe muntele OlimpHades devine rege peste tărâmul subteran al morților, iar Poseidon primește lumea mărilor și a oceanelor. Mitul antic grecesc susține că primul om a fost înfăptuit ca o creatură a lui Prometeu, care a inițiat valoric și practic oamenii atât în spiritualitate, cât și în meserii și îndeletniciri.

În cazul mitologiei grecești, mitului creației i se asociază mitul inițiatului, deoarece Prometeu era considerat și un binefăcător al oamenilor, pentru ca le-a dăruit acestora focul, după ce i-a creat din humă, spre furia lui Zeus. Mitologia hindusă[ modificare modificare sursă ] În textele aparținând mitologiei hindusecum ar fi Bhagavata puranaMahaa- VishnuZeul Suprem, plutește pe suprafața Oceanului Cosmic, iar din porii pielii lui se emană un număr imens de universuri.

Apoi, aceste universuri sunt inhalate de zeu și sunt readuse în corpul lui, încetându-și funcționarea, pentru ca apoi să iasă din nou, să renască, la următoarea expirație a lui. Fiecare moment al respirației inspirație sau expirație este echivalent cu câteva miliarde de ani.

Mahaa- Vishnu îndeplinește astfel rolul zeului creator, dar și destructiv, care influențează evoluția lumii și îi menține ordinea.

tipuri istorice de viziune asupra lumii: mit piatra pentru acuitate vizuala

Fiecare prima ființă creată în fiecare univers se numește Brahmaiar datoria ei este să creeze o diversitate de tipuri istorice de viziune asupra lumii: mit naturale, de forme de viață, în lumea pe care o guvernează. După karma pe tipuri istorice de viziune asupra lumii: mit au avut-o oamenii în universul anterior, ei sunt puși în noi corpuri, și pot fi orice, ori Brahma însuși, ori un animal sau o insectă.

Acest ciclu viață - moarte - reîncarnare continuă la infinit. Ei sunt un fel de zei dar nu au puteri specifice, bine definite. În mitologia hindusă se spune că lumea materială nu este decât o mică parte dintr-un cer infinit, etern și spiritual, numit Vaikunta. Acest cer, unde timpul este absent, este format din esența perfecțiunii, a infinitului, a cunoașterii supreme și a bucuriei.

Mitologia incașă[ modificare tipuri istorice de viziune asupra lumii: mit sursă ] Manco Capacfondatorul Imperiului Incaș, dar și unul din oamenii care, conform unor mituri, au fost creați odată cu lumea. În mitologia incașămitul creației lumii se bazează pe informațiile transmise prin iconografia și arhitectura civilizației Inca și pe cale orală de către oamenii băștinași ce au supraviețuit. Conform acestor informații, pentru incași, la începuturi, pământul era învăluit în întuneric.

Apoi, din lacul numit Collasuyu astăzi Titicacas-a înălțat zeul Viracocha Con Tiqui Viracochaaducând cu el câțiva oameni. Zeul a creat soarele Intiluna și stelele pentru a lumina lumea. Din pietre, Viracocha a modelat mai mulți oameni, mai ales femei, pe care le-a creat deja însărcinate. Un alt zeu creator a fost Conzeu ce avea forma unui bărbat, dar fără oase.

Forța lui creatoare s-a exercitat asupra creării lucrurilor bune de pe pământ, care să satisfacă nevoile primilor oameni.

Cu toate acestea, oamenii i-au uitat bunătatea și s-au răsculat. Con s-a înfuriat și i-a pedepsit oprind ploaia și forțându-i să sufere din cauza setei. Zeul Pachacamac a venit în cele din urmă și l-a îndepărtat pe Conapoi a transformat oamenii răsculați în maimuțe. Noul conducător al lumii a creat noi oameni, strămoșii celor de astăzi.

Întemeietorul primei dinastii a regatului Cuzco a fost Manco Capac. Într-o legendă, el a fost adus din adâncimile lacului Titicaca de către zeul soarelui Inti. În altă legendă, el este chiar fiul lui Viracocha. Cu toate acestea, oamenii de rând nu aveau voie să pronunțe numele lui Viracochade aceea s-au tipuri istorice de viziune asupra lumii: mit și legende alternative în legătură cu primul mare conducător al civilizației incașe.

În islam [ modificare modificare sursă ] Omul este creat de Allah. Care a fost motivul crearii lumii este greu de spus, deoarece insasi traditia islamica nu manifesta o atitudine unanima in aceasta privinta.

Dupa mutaziliti, lumea a fost creata de Allah ca semn al intelepciunii sale; misticii sustin ca opera-creatie este un act al dragostei divine sau al dorintei lui Allah de ochi plus vedere se face cunoscut.