Asocierea viziunii


Serbia are următoarele obligații: să promoveze activ cooperarea regională; să înceapă negocierile cu țările care au semnat deja un Asocierea viziunii cu UE — în vederea încheierii de acorduri bilaterale privind cooperarea regională; să continue cooperarea regională cu țările implicate în procesul de stabilizare și de asociere SAP în unele sau în toate domeniile de cooperare reglementate de acest acord; să încurajeze cooperarea asocierea viziunii să încheie acorduri de cooperare cu orice țară candidată la aderarea la UE care nu este vizată de SAP.

De asemenea, aceasta trebuie să inițieze negocieri cu Turcia, în vederea încheierii unui acord de instituire a unei zone de liber schimb. UE poate sprijini proiecte cu dimensiune regională sau transfrontalieră prin programele sale de asistență tehnică.

asocierea viziunii ce viziune ai

Libera circulație a mărfurilor Cele două părți se angajează să instituie progresiv o zonă de liber schimb bilaterală în termen de cel mult șase ani. ASA stabilește un proces de reducere asocierea viziunii eliminare a tarifelor vamale și a cotelor de mărfuri atât din UE, cât și din Serbia. Circulația lucrătorilor, stabilirea, prestarea de servicii și circulația capitalurilor Resortisanții Serbiei care lucrează legal într-o țară a UE nu trebuie să fie supuși niciunei forme de discriminare în comparație cu resortisanții țării în cauză.

asocierea viziunii trăsăturile percepției vizuale

Serbia trebuie să acorde același tratament lucrătorilor din UE. Trebuie stabilite norme de coordonare a sistemelor de securitate socială pentru resortisanții Serbiei angajați legal pe teritoriul unei țări a UE, precum și pentru membrii familiilor acestora care sunt rezidenți legal în țara respectivă.

Societățile precum și filialele și sucursalele care desfășoară activități pe teritoriul celeilalte părți trebuie să beneficieze de un tratament nu mai puțin favorabil decât cel acordat societăților cu sediul pe teritoriul respectiv.

asocierea viziunii cum se tratează hipermetropia la adulți video

Ambele părți trebuie să ia măsuri care să le permită progresiv societăților sau resortisanților lor să furnizeze servicii pe teritoriul celeilalte părți. Toate plățile și transferurile din contul curent al balanței de plăți între UE și Serbia trebuie să fie permise într-o monedă liber convertibilă.

asocierea viziunii vedere și carte

Alinierea legilor țării la cele ale UE Serbia este de acord să se asigure că legislația sa actuală și viitoare va fi armonizată în mod progresiv cu acquis-ul UE și că această legislație va fi pusă în aplicare și respectarea sa va fi asigurată în mod corespunzător.

Ambele părți sunt legate de norme de concurențăbazate pe legislația UE, asocierea viziunii la acțiunile care pot afecta comerțul dintre cele două părți. Justiție, libertate și securitate Organizarea îngrijirii oftalmice se asocierea viziunii pe mai multe domenii specifice, inclusiv: consolidarea statului de drept și a instituțiilor la toate nivelurile în domeniul administrației în general și al aplicării legii și al administrării justiției în special, precum și combaterea corupției; vizele, controlul frontierelor, azilul și migrația; prevenirea și combaterea migrației ilegale, readmisia; prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului; cooperarea în lupta împotriva drogurilor ilicite; prevenirea și combaterea criminalității organizate, a terorismului și a altor activități ilegale.

asocierea viziunii viziunea și trăsăturile ei

Politici de cooperare UE și Serbia sunt de acord să instituie o cooperare strânsă pe o gamă largă de domenii politice, precum politica economică și comercială, cooperarea în domeniul industrial, educația și formarea, pentru a contribui la dezvoltarea și potențialul de creștere al Serbiei. Această cooperare va consolida legăturile economice existente, în interesul ambelor părți. Cooperarea financiară Pentru a contribui la realizarea obiectivelor acestui acord, Serbia poate primi asistență financiară din partea UE sub forma unor subvenții și împrumuturi, inclusiv împrumuturi acordate asocierea viziunii Banca Europeană de Investiții.

English Ce ne motivează La eAgronom, știm ce înseamnă să te trezești în fiecare dimineață cu sentimentul că ceea ce faci este cu adevărat important — pentru tine, pentru cei din jur și pentru întreaga planetă. Din echipa noastră fac parte ingineri, programatori, fermieri, consilieri și formatori care-și doresc cu adevărat să contribuie la crearea unui viitor mai bun; un viitor în care fiecare persoană să poată să se bucure de o masă sănătoasă și accesibilă și să trăiască într-un mediu curat. Lucrăm zi de zi asocierea viziunii a creat o lume în care fermierii prosperă, respectă mediul și au mai mult timp pentru familiile lor. Cum ne propunem să vă ajutăm Ne propunem să aducem instrumente digitale eficiente fiecărui agricultor, în cel mai simplu mod posibil. Știm că fermierii nu câștigă proporțional cu efortul pe care îl depun.

Asistența financiară a UE este condiționată de realizarea unor progrese suplimentare în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor de la Copenhaga.

Supravegherea ASA înființează un consiliu de stabilizare și asociere care să supravegheze aplicarea și punerea în aplicare a ASA. Decizia se aplică de la 22 iulieiar acordul se aplică de la 1 septembrie