Vizualizați tabelul pentru drepturi


Traducere "vizualizați" în germană

Adăugați permisiuni de tabel la rolurile web, astfel încât să puteți defini roluri în organizația dvs. Amintiți-vă că o persoană de contact dată poate aparține oricărui număr de roluri și un rol dat poate conține orice număr de permisiuni de tabel.

Informații suplimentare: Creați roluri web pentru portaluri. Deși permisiunile de a schimba și a accesa URL-urile din harta de site de portal se acordă prin intermediul autorizației de conținut, managerii de site vor dori, de asemenea, să își securizeze aplicațiile web personalizate construite cu formulare și liste. Informații suplimentare: Definiți formularele de bază și Definiți liste.

oftalmolog pr bolșevici

Pentru a securiza aceste caracteristici, permisiunile de tabel permit acordarea drepturilor granulare și securitatea la nivel de înregistrare să fie activată prin intermediul definițiilor de relații. Sub Asociat, selectați Permisiuni de tabel.

Esti cetatean roman si ai drepturi - Partea I

Selectați Adăugați permisiunea de tabel existent pentru a adăuga o permisiune existentă de tabel într-un rol de web. Căutați o permisiune de tabel sau selectați Permisiune tabel nou pentru a crea o nouă înregistrare de permisiune de tabel.

Faceţi clic pe Creare. Faceţi clic pe Finalizat.

Atunci când creați o nouă înregistrare de permisiune de tabel, primul pas este de a determina care tabel va fi securizat. Următorul pas este să definiți tipul de acces, așa cum este discutat în secțiunea următoare, și—pentru orice alt tip de acces decât Global—relațiile care definesc acel tip de acces.

cum să-mi îmbunătățesc miopia vederii

La final, determinați drepturile care sunt acordate rolului prin această permisiune. Drepturile sunt cumulative, deci, dacă un utilizator este într-un rol care acordă drepturi de Citire și în altul care acordă drepturi de Citire și Actualizare, utilizatorul va avea drepturi de Citire și Actualizare pentru orice înregistrări, care se suprapun între cele două roluri.

Notă Selectarea tabelelor precum pagina web, fișierele web și alte tabele de configurare nu este nevalidă și poate avea alte consecințe nedorite.

farmacia oftalmica porto alegre

Portalul va afirma securitatea tabelelor de configurare pe baza controalelor de acces la conținut, nu a permisiunilor de tabel. Tip de acces global Dacă o înregistrare de permisiune de tabel cu drepturi de citire este acordată unui rol care are tipul de acces global, orice persoană de contact din acel rol va avea acces la toate înregistrările din tabelul definit. De exemplu, acestea pot vedea toți clienții potențiali, toate conturile și așa mai departe.

Această permisiune va fi respectată automat de orice liste de entități, în esență, se afișează toate înregistrările în conformitate cu vizualizările Microsoft Dataverse care au fost definite pentru această listă.

viziune hipermetropie plus

În plus, în cazul vizualizați tabelul pentru drepturi care un utilizator încearcă să acceseze o înregistrare printr-un formular de bază la care nu are acces, el va primi o eroare de permisiune. De exemplu, consultați acest picături și vitamine pentru restabilirea vederii de scenariu pentru afișarea tuturor anunțurilor auto tuturor utilizatorilor autentificați într-o reprezentanță de mașini.

Tip acces contact Cu tipul de acces al persoanei de contact, un utilizator conectat la rolul pentru care este definită înregistrarea de permisiune va avea drepturile acordate de acea permisiune doar pentru înregistrările corelate la acea înregistrare persoană de contact de utilizator printr-o relație definită.

Pe o listă, acest tip de acces înseamnă că un filtru va fi adăugat la orice vizualizări Microsoft Dataverse oferite de această listă, care preia doar înregistrările legate de utilizatorul curent direct.

Adăugarea tabelelor de fapte şi de dimensiuni într-un model de date

În funcție de scenariu, această relație poate fi considerată drept de proprietate sau drepturi de gestionare. De exemplu, consultați acest exemplu de scenariu pentru afișarea, actualizarea și ștergerea listelor de mașini deținute într-o reprezentanță auto.

De la Centru de administrare Power Platformprocedați conform cu următoarele instrucțiuni: Selectați Medii, apoi selectați un mediu din listă. Selectați Mediu deschis. Salvați captura de ecran într-un fișier, pe care îl puteți trimite apoi solicitantului DSR.

Formularele de bază vor permite doar permisiunea corespunzătoare pentru Citire, Creare, Scriere etc. Mai multe informații: Definiți formularele de bază. Tip acces cont Cu tip acces cont, un utilizator conectat din rolul pentru care este definită înregistrarea de permisiune va avea drepturile acordate de acea permisiune doar pentru înregistrările corelate la înregistrarea de cont părinte a utilizatorului printr-o relație definită.

Acest tip de acces înseamnă că lista va afișa numai înregistrările tabelului selectat care sunt asociate cu cont principal a utilizatorului.

ce să beți pentru a îmbunătăți vederea

De exemplu, dacă o permisiune de tabel permite accesul de citire la un tabel de clienți potențiali cu tipul de acces la cont, vizualizați tabelul pentru drepturi care are această permisiune poate vizualiza toate clienții potențiali numai din cont principal al utilizatorului.

De exemplu, a se vedea acest exemplu de scenariu pentru a permite personalului să vizualizeze toate reprezentanțele auto deținute de compania lor.

Tipul de acces automat Tipul de acces automat vă permite să definiți drepturile pe care le are un utilizator la propria înregistrare Persoană de contact identitate.

Căutare după Categorie

Utilizatorii pot utiliza formulare de bază sau formulare complexe pentru a face modificări la propria înregistrare de Persoană de contact legată de profilul lor. Pagina Profil implicită are un formular special încorporat care îi permite oricărui utilizator să modifice informațiile de contact de bază, precum și să aleagă sau nu să creeze liste de marketing. În cazul în care acest formular este inclus în portal care este în mod implicitutilizatorii nu vor necesita această permisiune ca să-l folosească.

Totuși, aceștia vor necesita această permisiune pentru a utiliza formulare de bază sau formulare complexe personalizate care vizează înregistrarea Persoană de utilizator.

vederea 2 îmbunătăți

De exemplu, consultați acest exemplu de scenariu care vizualizați tabelul pentru drepturi personalului unei reprezentanțe auto să actualizeze detaliile de contact pe pagina lor de profil. Tip acces părinte În cel mai complex caz, permisiunile sunt acordate pentru un tabel care este o relație în afara unui tabel pentru care a fost deja definită o înregistrare de permisiune de tabel.

Această permisiune este de fapt o înregistrare subordonată a permisiunii de tabel părinte. Înregistrarea permisiune Părinte definește o permisiune și tipul de acces pentru un tabel probabil global sau Tip de acces de persoană de contact, deși Părinte este, de asemenea, posibil.

Tabel de mărimi

Acel tabel poate fi legat de o Persoană de contact dacă există tipul de acces de Persoană de contact sau definit global. Cu acea permisiune aplicată, este creată o permisiune subordonată ce definește o relație de la o alt tabel la tabelul definit în relația părinte. Utilizatorii dintr-un rol web care au acces la înregistrările definite de permisiunea de tabel părinte vor avea, de asemenea, drepturile definite de înregistrarea permisiune subordonată la înregistrările legate de înregistrarea părinte.

Atribute și relații Tabelul următor explică atributele de permisiune de tabel.

Declarații previzionale Declarațiile de pe Website sau conținute de acesta sau în documentele sale se referă la, sunt sau pot fi declarații previzionale. Aceste declarații reflectă viziunile Sodexo la data respectivă cu privire la evenimente viitoare și fac obiectul riscurilor și nesiguranței. Rezultatele efective pot diferi de cele exprimate în declarațiile respective, în funcție de o varietate de factori care includ niveluri viitoare de cerere și prețuri industriale; stabilitate politică și dezvoltare economică; dezvoltare și folosire de tehnologie inovatoare; acțiuni ale concurenței și calamități naturale, războaie și terorism. Informațiile suplimentare, inclusiv informațiile asupra factorilor care ar putea cauza ca rezultatele efective să difere din punct de vedere material de cele din declarațiile previzionale sunt incluse în ultima ediție a Raportului și Conturilor Anuale Sodexo și în alte documente emise periodic de Sodexo. Sodexo nu își asumă intenția sau obligația de a actualiza declarațiile previzionale.