Denumirea suplimentelor alimentare


Etichetarea și publicitatea suplimentelor alimentare Principiile Codului Definiții a. Anunț publicitar: Mesaj promoțional media, reclamă plătită, cuprinzând, în funcție de suport, un ansamblu de cuvinte titlu, subtitlu, acrosaj, elemente grafice, ilustrație foto, text, slogan, încheiere etcreprezentări simbol, desen, culori, forme etcprecum și fond muzical, dialoguri, scenarii etc, menite să asigure o percepție cât mai clară și puternică de către public. Comunicarea comercială: publicitatea sau altă modalitate de transmitere de informații utilizată cu scopul de a informa sau a influența comportamentul consumatorului, indiferent de mediul de difuzare folosit, inclusiv promoțiile, sponsorizările, vânzările directe și prezentarea la punctul de desfacere.

Consumator: orice persoană fizică ce este expusă la o formă de comunicare comercială. Comitet etic: structură organizatorică funcționând în interiorul PRISA, având ca atribuții evaluarea conformității comunicărilor comerciale cu prevederile Codului. Consumatorul final înseamnă ultimul consumator al unui produs alimentar care nu denumirea suplimentelor alimentare produsul ca parte a unei operații sau activități din domeniul de activitate al unei întreprinderi cu profil alimentar.

încărcător de ochi pentru hiperopie

Copil inseamna orice băiat sau fată, cu vârsta cuprinsă între 3 și 12 ani. Etichetare înseamnă mențiunile, indicațiile, mărcile de fabrică sau de comerț, imaginile sau semnele care se referă la un produs alimentar și care figurează pe orice ambalaj, document, anunț, etichetă, inel sau manșetă care însoțesc sau se referă la acest produs alimentar. Material editorial: este un articol scurt, semnat de o persoană de specialitate din domeniul științific sau medical și care prezintă aprecierile, judecățile, opiniile sau pozițiile acesteia față de un supliment alimentar.

Mențiune înseamnă orice mesaj sau reprezentare care nu este obligatorie în temeiul legislației comunitare sau naționale, inclusiv reprezentarea sub formă de imagini, reprezentarea grafică sau simbolică, indiferent de formă, care afirmă, sugerează sau implică faptul că un produs alimentar are caracteristici deosebite. Mențiune de sănătate înseamnă denumirea suplimentelor alimentare mențiune care declară, sugerează sau implică că există o relație între o categorie de produse alimentare, un produs alimentar sau unul din constituenții săi și sănătate.

Supliment alimentar: produsele alimentare al căror scop este să completeze dieta normală și care sunt surse concentrate de nutrienți sau alte substanțe cu efect nutrițional ori fiziologic, separat sau în combinație, comercializate sub formă de doză, cum ar fi: capsule, pastile, tablete, pilule și alte forme similare, pachete de pulbere, fiole cu lichid, sticle cu picurător și alte forme asemănătoare de preparate lichide sau pulberi destinate consumului în denumirea suplimentelor alimentare mici, măsurabile.

viziune sclerotică

Comitetul Etic se întruneste ori de câte ori este necesar și adoptă decizii prin vot majoritar. Fiecare membru are dreptul la un vot și dacă viziunea se așează să se exprime pro sau denumirea suplimentelor alimentare. Aplicabilitatea Codului a. Prezentul Cod se va aplica: Materialelor publicitare destinate publicului larg; Materialelor educaționale destinate pacienților acestora; Afișelor posterelorinvitațiilor; Materialelor cu caracter de reamintire reminder-e ; Publicitații din domeniul audio-vizual radio, televiziune ; Panourilor publicitare sau orice altă formă de publicitate out-door; Publicitații prin internet pagini web, e-mail, forumuri, bloguri, sau orice altă formă de suport electronic ; Obiectelor promoționale relevante pentru practica medicală.

Prezentul Cod nu se va aplica: comunicărilor comerciale atunci când acestea sunt destinate profesioniștilor farmaciști, medici, veterinari etc ; comunicărilor comerciale efectuate între două companii B2B A.

General Codul se aplică în spiritul adevărului, ceea ce înseamnă că intenția din spatele principiilor, precum și formularea exactă este luată în considerare. Nu este suficient că există o interpretare a prezentării materialului care îndeplinește cerințele Codului; nu ar trebui să contravină nici o interpretare rezonabilă.

Informațiile furnizate trebuie să fie faptic adevărate și să nu inducă în eroare. Sunt inacceptabile informațiile care, într-o parte a unui anunț publicitar, inclusiv ilustrații, induc în eroare, chiar dacă acestea sunt modificate sau contrazise în altă parte.

Eticheta și materiale de publicitate trebuie să fie ușor de înțeles și lizibile. Toate descrierile, afirmațiile și comparațiile care se referă la fapte constatabile în mod obiectiv, trebuie să fie fundamentate.

Materialul trebuie să fie pregătit astfel incat să fie înțeles de consumator. Impresia obținută la o citire rapidă este luată în considerare împreună cu impresiile obținute de la o lectură detaliată. Imaginile, ilustrațiile, sunetele, formele, formularea aleasă denumirea suplimentelor alimentare exemple de factori ce denumirea suplimentelor alimentare luați in considerare pentru a determina impresia, de ansamblu, obținută din material.

Nici o etichetare sau nici o comunicare comercială nu trebuie să încurajeze, în mod direct sau indirect, utilizarea nediscriminatorie, inutilă sau excesivă a suplimentului alimentar în cauză.

Comunicările comerciale trebuie să se deosebească clar de materialele editoriale. Comunicările comerciale pentru suplimente alimentare nu trebuie să fie plasate sau acceptate având la bază juxtapunerea cu materialele editoriale, care sugerează că produsele sunt potrivite pentru scopurile pentru care acestea nu pot fi promovate.

Comunicarea comercială nu va denigra sau nu va ataca alte produse, bunuri sau servicii. Comunicarea comercială nu va denigra medicina tradițională sau medicamentele alopate. Comunicarea comerciala nu trebuie să sugereze faptul că starea de sănătate poate fi afectată dacă nu se consumă produsul.

Comunicarea comerciala nu trebuie să sugereze că denumirea suplimentelor alimentare administrării unui produs sunt garantate. Afirmații si comparații Suplimentele alimentare, nu trebuie să fie prezentate ca fiind pentru uz medical sunt interzise Mențiunile privind prevenția, tratamentul sau vindecarea bolilornici pe eticheta, nici în materialele publicitare sau cele de promovare destinate consumatorului final.

pentru vederea care este mai bună

Afirmațiile care exagereaza calitățile produsului, directe sau implicite, nu sunt acceptate. Trebuie să se acorde o deosebită grijă utilizării termenului "natural" sau a altora similari, folosiți, in mod necalificat și fără rezerve, pentru a descrie un produs sau ingredientele sale. Făcut, sau derivat, din surse naturale, ar putea fi o descriere mai adecvată. În comunicarile comerciale pentru produse care combină ingrediente din surse naturale, cu ingrediente sintetice, termenul "natural" trebuie să fie utilizat numai cu referire la ingredientele la care se aplică.

Pentru un supliment alimentar nu poate fi utilizat cuvântul "nou" pentru o perioadă mai mare de un an de la introducerea pe piață. Pentru a justifica o astfel de descriere, compania trebuie să fie în măsură să demonstreze existența noutății reale în efect, în formulare sau în prezentare.

Un nou cadru legal privind suplimentele alimentare

Nu se poate face denumirea suplimentelor alimentare conform căreia administrarea unui supliment alimentar nu este însoțita de efecte secundare. Toate comparațiile trebuie să fie echilibrate, echitabile și argumentate. Comparațiile nu vor denigra pe nedrept sau nu vor discredita un produs concurent, un ingredient sau un tratament.

Afirmațiile despre superioritatea unui produs comparativ cu un produs concomitent trebuie să fie susținute de teste comparative directe sau similare. Mențiuni de sănătate și testimoniale Comunicarea comerciala pentru un supliment alimentar nu trebuie să sugereze faptul că produsul este recomandat de către un membru al profesiilor medicale, dentare, farmaceutice sau înrudite.

Imaginea unei persoane care ar putea semăna cu denumirea suplimentelor alimentare unui medic, medic dentist, farmacist, asistent medical sau membru al oricărei profesii conexe nu este permisă în comunicările comerciale.

Sunt permise recomandările sau susținerea de către asociațiile naționale ale denumirea suplimentelor alimentare, nutriționiștilor sau dieteticienilor și a organizațiilor de binefacere din domeniul sănătății conform regulilor naționale.

Nu sunt permise Mențiunile care fac referire la recomandări ale medicilor sau profesioniștilor din domeniul sănătății sau altor asociații altele decât cele care nu sunt naționale.

Informațiile privind rezultatele studiilor, chiar și prezentate în publicațiile științifice, prezentările rezultatelor studiilor dezvoltate și comunicate de operatorii din industria suplimentelor alimentare pot fi considerate comunicări comerciale când sunt legate de produsele pe care le comercializează operatorii și când sunt destinate direct consumatorilor, intrând sub incidența legislației europene și naționale privind mențiunile de sănătate. Nu sunt permise recomandările personalităților vieții publice, culturale, științifice, sportive ori de alte persoane, care, datorită celebrității lor, pot încuraja consumul denumirea suplimentelor alimentare produse sau tratamente; precum și recomandarea unui produs pentru că a primit autorizație de vânzare.

Activități promoționale pentru suplimente alimentare În cazul în care etichetarea sau comunicarea comercială pentru un produs menționează de asemenea, sau oferă spre vânzare o carte, o casetă, orice alt produs non-medical, sau include o adresă de Internet, o carte, o casetă, orice alt produs non-medical sau un site web, acestea vor fi tratate ca o extensie a reclamei și vor funcționa sub rezerva acelorași reguli stabilite în acest Cod, intrând sub incidența legislației europene și naționale privind mențiunile de sănătate.

O carte, caseta sau orice alt produs non-medical, chiar dacă fac numai afirmații generice, nu pot fi introduse într-un magazin, în denumirea suplimentelor alimentare cu un produs pentru care aceste afirmații nu au putut fi făcute.

Seminariile organizate pentru a descrie proprietățile substanțelor active nu trebuie să se refere sau să descrie produsele, dacă acestea sunt destinate consumatorului final și nu profesionistilor din domeniul medical, iar acest lucru include afișajul aferent produselor, eșantioane din produse, cataloage sau alte elemente publicitare.

Articolele, broșurile, fișele prin care companiile descriu proprietățile ingredientelor, nu trebuie să menționeze sau să fie asociate în nici un fel cu denumirile comerciale ale produselor.

O atenție deosebită trebuie să fie acordată atunci când promoțiile de vânzări se adresează copiilor sau atunci când produsele destinate adulților pot fi obținute de către copii.

Prospectele sau materialele care însoțesc obiectele promoționale ar trebui să furnizeze avertismentele de siguranță necesare. Publicitatea suplimentelor alimentare nu va încuraja sau influența copiii pentru a-și impune dorințele și preferințele în cumpărarea acestor produse. Nu se va face publicitate pentru alimente care conțin o componentă distractivă sau de joc pentru copii sub 12 denumirea suplimentelor alimentare.

Nu se vor face promoții directe adresate copiilor sub 12 ani decât in prezența adulților. Afirmațiile conform cărora un produs alimentar furnizează anumiți nutrienți se pot face numai în cazul în care este ce este viziunea vectorială pe eticheta produsului o cuantificare corespunzătoare. Funcția biologică a nutrienților poate fi comunicată, dar, în general, afirmațiile referitoare la reducerea riscurilor, vor fi privite ca mențiuni medicale de prevenție.

Atunci când este cazul, mențiunile de sănătate trebuie să fie stabilite în contextul global al dietelor si al stilului de viață, de exemplu: "Daca sunt consumate ca parte a unui regim alimentar scăzut in grăsimi" sau "poate contribui la menținerea Comunicările comerciale pentru suplimentele alimentare trebuie să evite orice sugestie conform căreia acestea pot ține loc de un regim alimentar echilibrat.