Viziune de 55 de ani


Cu toate acestea, eficacitatea ajutorului european poate şi trebuie să se majoreze printr-un efort sporit de coordonare şi armonizare.

Sfântul Benedict, de 55 de ani ”patronul Europei”, admirat chiar și de luterani

Această declaraţie prezintă o viziune comună, care orientează acţiunea UE în domeniul cooperării şi al dezvoltării atât la nivelul statelor membre, cât şi la cel al Comunităţii. Ea expune, de asemenea, acţiunile concrete care trebuie urmate pentru punerea în aplicare a acestei viziuni la nivel comunitar.

Acesta defineşte, pentru prima oară în cincizeci de ani de cooperare, cadrul principiilor comune în care UE şi statele membre îşi vor pune fiecare în aplicare politicile de dezvoltare într-un spirit de complementaritate. Prima parte: viziunea UE pentru dezvoltare Această primă parte a declaraţiei precizează obiectivele şi principiile pe baza cărora statele membre şi Comunitatea se angajează faţă de o viziune comună.

Deoarece obiectivul primordial este reducerea sărăciei în lume în contextul dezvoltării durabileUE doreşte să realizeze până în Obiectivele de dezvoltare ale mileniului ODMla care subscriu toate statele membre ale Organizaţiei Naţiunilor Unite. Uniunea consideră, de asemenea, că obiectivul fundamental de reducere a sărăciei se sprijină pe obiectivele complementare de promovare a bunei guvernări şi de respectare a drepturilor omului, valori comune ce reprezintă fundamentul UE.

Combaterea sărăciei implică totodată stabilirea unui echilibru între activităţile asociate dezvoltării umane, protejării resurselor naturale şi creşterii economice şi crearea de avere în favoarea populaţiilor sărace. Principiile comune care guvernează activităţile de cooperare şi dezvoltare sunt posesia, parteneriatul, un dialog politic aprofundat, participarea societăţii civile, egalitatea nașterea cu vedere 10 şi un angajament continuu în scopul de a preveni fragilitatea statelor.

Viziune de 55 de ani

Ţările în curs de dezvoltare sunt principalele responsabile pentru propria dezvoltare, însă UE îşi asumă partea sa de răspundere în eforturile furnizate în comun, în cadrul parteneriatului. Uniunea va continua să acorde prioritate sprijinului pentru ţările cel mai puţin dezvoltate cu venit mic şi cu venit mediu.

viziune de 55 de ani

Resursele vor fi alocate conform unor criterii obiective şi transparente, bazate pe necesităţi şi pe performanţe. Întreaga programare naţională şi regională a Comunităţii se va baza pe principiul concentrării, care prevede selecţia unui număr limitat de domenii de acţiune prioritare.

Această declaraţie prezintă o viziune comună, care orientează acţiunea UE în domeniul cooperării şi al dezvoltării atât la nivelul statelor membre, cât şi la cel al Comunităţii. Ea expune, de asemenea, acţiunile concrete care trebuie urmate pentru punerea în aplicare a acestei viziuni la nivel comunitar.

Calitatea ajutorului va fi primordială pentru UE, care va asigura monitorizarea angajamentelor sale în favoarea eficacităţii ajutorului, în special prin stabilirea de obiective concrete pentru Posesia naţională, coordonarea şi armonizarea donatorilor, care începe pe teren, alinierea la sistemele ţărilor beneficiare şi orientarea către rezultate sunt principiile de bază sub acest aspect.

Vor fi consolidate mecanisme de ajutor mai previzibile pentru a permite o planificare mai eficace a ţărilor partenere. UE va încuraja o mai bună coordonare şi complementaritate între donatori, depunând eforturi în sensul unei programări multianuale comunebazată pe strategiile şi pe procedurile ţărilor partenere, pe mecanisme comune de punere în aplicare şi pe utilizarea dispozitivelor de cofinanţare.

  • Крепкие, - объявил Ричард, пригибаясь к конвейеру, и протянул руку, явно собираясь засунуть ее внутрь.
  • Medicamente care îmbunătățesc și restabilesc vederea
  • Hipermetropie după naștere
  • Когда его двери открылись, Николь вошла внутрь, чтобы обследовать привезенное.

Va favoriza, de asemenea, coerenţa politicilor pentru dezvoltare în numeroase domenii. A doua parte: punerea în aplicare a politicii de dezvoltare a Comunităţii Europene Politica comunitară şi politicile statelor membre trebuie să fie complementare în acest domeniu.

Valoarea adăugată a politicii comunitare provine din prezenţa sa la scară mondială, expertiza sa în punerea în aplicare a ajutorului, rolul său în promovarea coerenţei politicilor şi a celor mai bune practici, facilitarea coordonării şi a armonizării, sprijinul pentru democraţie, drepturile omului, buna guvernare şi respectarea dreptului internaţional, precum şi promovarea participării societăţii civile şi a solidarităţii Nord-Sud.

  • Sfântul Benedict, de 55 de ani ”patronul Europei”, admirat chiar și de luterani - Vatican News
  • Cetatea Vaticanului — A.
  • Viziunea bates pentru hipermetropi
  • Probleme de vedere la amurg
  • Прошло восемь дней, и ежедневное протирание с губкой в раковине, примыкавшей к туалету, уже никого в подвале не удовлетворяло.

Cooperarea pentru dezvoltare este un element major dintr-un ansamblu mai amplu de acţiuni externe, care trebuie să fie coerente şi complementare. Documentele de programare referitoare la strategiile naţionale, regionale sau tematice reflectă acest ansamblu de politici şi asigură coerenţa acestora.

Pentru a răspunde la nevoile exprimate de ţările partenere, Comunitatea îşi va concentra activităţile în domeniile următoare: comerţul şi integrarea regională; mediul şi gestiunea durabilă a resurselor naturale; infrastructurile; apa şi energia; dezvoltarea rurală, agricultura şi siguranţa alimentaţiei; guvernarea, democraţia, drepturile omului şi sprijinul pentru reformele economice şi instituţionale; prevenirea conflictelor şi a fragilităţii statelor; dezvoltarea umană; coeziunea socială şi ocuparea viziune de 55 de ani de muncă.

Modalităţile de ajutor vor fi adaptate la nevoile şi la contextele fiecărei ţări, cu preferinţă pentru sprijinul bugetar, acolo unde condiţiile permit. Abordarea Comunităţii se va baza pe indicatori ai rezultatelor şi ai performanţei. Majoritatea ajutorului comunitar va continua să fie oferită sub formă de donaţii, adecvate în special în cazul ţărilor celor mai sărace şi al celor cu capacitate de rambursare limitată.

Asistenţa comunitară şi calitatea ajutorului oferit s-au îmbunătăţit graţie reformei ajutorului extern, lansată în anul de către Comisie.

viziune de 55 de ani

Se vor aduce în continuare noi îmbunătăţiri în domenii cum ar fi, de exemplu, sistemele informatice, şi se va stabili o deconcentrare mai mare către delegaţii. Anul s-a caracterizat prin schimbări importante în modul de gestionare a cooperării pentru dezvoltare de către UE, şi anume: decizia de a acorda o atenţie deosebită coerenţei politicilor în serviciul dezvoltării, adoptarea de strategii regionale care să reflecte principalele priorităţi ale UE, simplificarea instrumentelor de ajutor extern în special crearea instrumentului de finanţare a cooperării pentru dezvoltare şi a instrumentului pentru democraţie şi drepturile omuluipunerea în aplicare a unui cadru pentru creşterea eficacităţii ajutorului şi îmbunătăţirea metodologiei de evaluare a rezultatelor.

ÎnUE şi-a asumat angajamentul de a dubla nivelul actual al APD până în şi a cheltuit 6,2 miliarde de euro pentru acordarea de ajutoare. În strategia politică anuală pentruobiectivele Comisiei în materie de dezvoltare erau constituite din reexaminarea şi majorarea contribuţiei UE către ODM, precum şi din lansarea unei facilităţi pentru apă.

Galeria de pictură naivă românească din Uzdin la împlininirea a 55 de ani

În plus, Comunitatea şi statele membre au semnat Declaraţia de la Paris cu privire la eficacitatea ajutorului pentru dezvoltare pdf DE Viziune de 55 de ani ES FR şi a fost aprobată o nouă declaraţie tripartită privind politica de dezvoltare Consensul european privind dezvoltarea.

Africa a fost prioritatea specială pentrucu revizuirea Acordului de la Cotonoupunerea în aplicare a facilităţii de sprijin pentru pace şi elaborarea unei strategii UE pentru Africa. Ultima actualizare:

viziune de 55 de ani